Waarom ben ik ooit Intuïtieve Ontwikkeling gaan doen?

Vaak wordt mij de vraag gesteld hoe ik er toe gekomen ben om ooit Cursussen Intuïtieve Ontwikkeling te gaan doen. Daarvoor gaan we terug naar de periode dat ik 19-23 jaar was. Toen ik 19 jaar was is mijn vader overleden. Dat was een grote schok voor mij. Ik kon het niet echt verwerken. Ik was zo boos op de wereld en wilde de wereld veranderen. Ik werd actief in de vrouwenbeweging; deed fanatiek mee aan demonstraties en politieke acties op straat. De sfeer werd steeds harder en grimmiger en op een gegeven moment voelde ik mij er niet meer thuis.

Ik vroeg me af waarom ik hier aan was begonnen en het antwoord kwam heel snel: Ik wilde vrij zijn! Was ik vrijer geworden? Nee. Dus wilde ik een andere weg kiezen om alsnog dat gevoel van vrijheid te kunnen gaan ervaren. Via een vriendin ben ik toen een weekendcursus Intuïtieve ontwikkeling gaan doen. Ik kan me nog zo goed, als de dag van gisteren, herinneren dat we een oefening deden waar ik mijn wezen voorstelde als een zon boven mijn hoofd om vervolgens deze zonnenenergie als een warme licht gouden douche door mij heen te laten stromen en mijn lichaam en aura er mee op te vullen. Vooral toen ik mijn naam in mezelf zei in dat gouden licht werd ik zoooo gelukkig! Dit was waar ik al die tijd naar op zoek was geweest en ik had het nu gevonden.  

levenvanuitintuitie